PROFİLLER
Genel Bilgiler
PVC profilin yaşam döngüsü
PVC profillerin geri dönüşümü sayesinde tekrardan kazanılması mümkündür. Profil üretim atıkları, kesik - kırık parçalar yeniden profil üretiminde kullanılabilecek temizlikte geri dönüşümü sağlanabilmektedir. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini detaylı olarak ortaya çıkarmaya yarayan sistematik bir yaklaşımdır. Günümüzde özellikle ürünlerin çevresel etkilerini analiz etmek ve raporlamak için kullanılan bu yöntem ürünün üretimi öncesi hammadde temininden başlayarak üretim süreçleri, sevkiyatı, tüketici tarafından kullanımı ve kullanım sonrası atık olarak bertaraf edilmesini de kapsayan yaşam döngüsünün tüm aşamalarını dikkate almaktadır.
PVC hammaddesine, darbe dayanıklılığı veren bileşenler, renk pigmentleri, stabilizatörler ve dolgu malzemeleri katılarak özel bir karışım oluşturulur. Yüksek kaliteli katkı maddeleri seçilerek oluşturulan karışım ADOPEN profillerine giden yolun ilk aşamasıdır.
Bu karışım, en ileri teknolojiye sahip ekstruderlerle (profil çekme makinası) ve mükemmel ADOPEN kalıplarıyla şekillenerek iç ve dış yüzeyi koruma bantlı ADOPEN profillerine dönüştürülür. Üretilen profiller sevkiyat aşamasına geçmeden önce, darbe dayanıklılığı, köşe mukavemeti, kaynak uygunluğu, sıcakta bekletme sonrası ölçü değişikliği, sıcakta bekletme sonrası davranış, hava şartlarına karşı renk haslığı (yaşlandırma), vicat yumuşama ısısı tayini, charpy darbe dayanımı, hava şartlarına karşı mekanik dayanıklılık gibi testlerden geçirilir. Görünümü, rengi, parlaklığı, boyut ve ölçüleri ve yüzeyi sürekli kontrole tabi tutulur.
Doğa şartlarına ve darbeye karşı dayanıklı, rengi solmayan, sonradan kirlenme yolu ile yüzeyde oluşan lekeleri kolayca temizlenen ADOPEN profilleri, ambalajlanarak PVC doğrama haline getirilecekleri aşamayı bekler. PVC doğrama haline getirilen profiller kullanıcılara sunulmaktadır.
Kullanımı tamamlanan PVC profiller, üretim esnasında oluşan PVC atıkları ve kesik-kırık profil parçaları PVC üretim tesislerince toplanarak yeniden profil olabilecek temizlikte geri dönüşümü sağlanabilmektedir

Profil Şekilleri
Pencereleri oluşturan PVC profilleri tanırken kısaca L - T - Z olarak isimlendiririz.
Kasapencereyi oluşturan dış profildir.
Kanatpencerenin açılıp kapanmasında kullanılan profildir.
Orta Kayıtpencerenin istenilen noktasından bölünmesini sağlayan profildir.
Sistemi oluşturan L-T-Z profilleri ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir.
· Kasa profilleri, eko kasa, süper kasa, pervazlı kasa,
· Kanat profilleri, eko kanat, dar kanat, damlalıklı kanat, dışa açılım kanat, kapı kanat, süper kapı kanat, dışa açılım kapı kanat,
· Orta kayıt profilleri, eko orta kayıt, statik orta kayıt, süper statik orta kayıt, dar orta kayıt, dışa açılım orta kayıt profilleri kullanılabilir.

PVC Profiller sistem olarak taban genişliği ve iç odacık sayıları ile tanımlanır.
Sistemi tamamlayan yardımcı profiller vardır. Bunlar;
Çıta: Cam kalınlığına göre değişiklik gösterir. Oval ve dekoratif çeşitleri vardır. Seçilirken cam kalınlığı dikkate alınır.
Conta: Kasa ve kanat contası olarak ayrılır. Genellikle kendinden TPE contalı satışı yapılır veya pencere imalatı bittikten sonra EPDM contalar elle takılır.
Bağ profilleri: Kasa taban ölçüsüne göre seçilir. Kalın bağ profili, kısa bağ profili seçenekleri vardır.
Köşe dönüş profilleri: Kasa taban ölçüsüne göre ve dönülecek köşe açısına göre seçilir. 90°-135°'lik profiller ve istenilen açıda dönüş yapmaya olanak sağlayan açılı köşe dönüş profilleri mevcuttur.
Kasa yükseltme profilleri: Kasa taban ölçüsüne göre ve kasanın yükseltilmesi istenen ölçüye göre seçilir.
Destek sacları: Profilin çeşidine, profilin ölçülerine ve binanın yüksekliğine (rüzgâr yüküne) göre seçilir. Farklı et kalınlıkları vardır.

Yardımcı Profiller
Çıta
Sabit veya hareketli pencerelerin camlarının yerine sabitlenebilmesi için çıta profilleri kullanılır. Bu profiller cam kalınlıklarına göre çeşitlilik gösterir.


Conta
PVC pencere ve kapı sistemlerinde izolasyon malzemesi olarak kullanılır. Isı, ses yalıtımını ve sızdırmazlığı sağlar. Adopen TPE conta kullanmaktadır.
Conta sayısı
Contalı PVC profil sistemi yatay doğrultuda kullanılan conta sayısı ile anılır.
Bağ profilleri
PVC kasa profillerinin birbirine monte edilmesi için kullanılır.
Köşe dönüş profilleri
Köşe dönüşlerinin yapılabilmesi ve görünüşünün estetik olması için kullanılır. 90° - 135°'lik profiller ve istenilen açıda dönüş yapmaya olanak sağlayan profiller vardır.
Kasa yükseltme profili
PVC Kasa profillerinin yükseltilmesi istenen durumlarda kullanılır.

Aksesuarlar
PVC profil sisteminin çalışmasını sağlayan parçalardır.
Tek açılım ispanyolet
Kol yardımıyla pencerenin tek eksende açılıp kapanmasını ve kilitlenmesini sağlayan aksamdır.
Çift açılım ispanyolet
Kol yardımıyla pencerenin hem düşey eksende hem de alt yatay eksende (üstten havalandırma) açılmasına olanak sağlar.
İspanyoletler vida yardımıyla kanat içerisine sabitlenir.
İspanyolet karşılığı
Kanadın ispanyolet yardımıyla kasaya tutunarak kilitlenmesini sağlar.
Menteşe
Pencere kanatlarının hareketini sağlar.
Pencere - kapı kolu
İspanyoletin hareketini sağlayarak kilitleme ve açma işlemini yapar. Kol, kanat kısmına monte edilir.
Orta kayıt bağlantı takozu
Orta kayıtın diğer profillerle bağlantısını sağlar.
Destek sacı
PVC profillerin içerisine konularak mukavemetini arttırmasını sağlar. PVC profiller içerisinde kullanılması zorunludur.
Vida
Aksesuarların ve destek saclarının PVC profile sabitlenmesi için kullanılır. Çeşitli ölçüleri vardır.

Ölçü ve Kesim
Ölçü alınması ve kesim listesi hazırlanması
Doğramada sağlıklı üretim yapılabilmesinin ilk şartı, doğru ölçü alınmasıdır. İnşaat esnasında, pencere ve kapı boşluklarının birbirine eşit olarak bırakılması genelde mümkün değildir. Gerek duvar örülmesinde gerek sıva yapılması esnasında oluşan hatalar pencere ve kapı boşluklarında ölçü farklarına neden olur.
İmalat ölçü birimi "mm" olduğundan imalat sonrası montaj işleminde problemle karşılaşmamak için imalat esas ölçülerinin hassas ve doğru olması gerekir.
Kullanılacak serinin seçimi
· Binanın konumu, katı ve müşterinin istekleri de göz önüne alınarak uygun ADOPEN pencere ve ADOPEN kapı sistemi belirlenir.
· Müşteriye yapılacak sistemler tam olarak anlatılmalı, binaya uygun doğrama tipi ve serisi tavsiye edilmelidir.
· Uygulanacak sistemin avantajları ve dezavantajları müşteriye anlatılmalıdır.
Ölçülerin bilgisayar ortamına aktarılması
· Alınan ölçüler bilgisayara doğru olarak girilmelidir.
· Girilen doğrama bilgilerinin çıktıları alınarak ölçülerle kontrolü yapılmalıdır.
· Eğer doğrama altına mermer ya da üstünde panjur yapılacaksa ölçüler doğramadan düşülmelidir.
· Kullanılacak olan aksesuarlar doğru ve tam şekilde kaydı yapılmalıdır.
· Kullanılacak yardımcı profiller hesaba eklenmelidir.
· Girilen bilgilerin son halinden çıktı alınarak müşteriye onaylatılmalıdır.
Pencere profilleri dağılımı ortalama olarak;
- 3 birim kasa
- 2 birim kanat
- 1 birim orta kayıt olarak hesaplanabilir.
Çıta ise = kasa + ( orta kayıt x2 ) ölçüsü kadar alınır.
Profillerin kesilmesi
Profil kesim tablasına oturtulur. Gerekli ölçüm ayarları yapıldıktan sonra kesim yapılır. Kesim yaparken dikkat edilecek en önemli husus alınan ölçü üzerine kaynak payı (kesilen profilin her iki uç için 3'er mm’den toplamda 6'mm’dir.) eklenerek kesim yapılmasıdır. Kesim açısının 90° veya 45° olmasına dikkat edilmelidir. Diğer açılarda da kesim açısının belirlenmiş açıda olması gerekmektedir. Aksi takdirde kaynak yapılırken köşeler tam olarak 90° olmaz.
Kesim işleminden sonra profil boyu şerit metre ile ölçülmeli ve hata olup olmadığı kontrol edilmelidir. Otomatik kesim makinelerinde ise makine değeri ile profil boyunun ölçülen değerinin aynı olması sağlanmalıdır.

Ambalaj ve Depolama
· Sehpa doğramalardan büyük olmalıdır.
· İmalat sonrası doğramalar stok ve taşıma sehpalarına yerleştirilir.
· Doğramaların zarar görmemesi için stok ve taşıma sehpaları ile doğrama arasına keçe konur.
· Doğramalar sehpalara sıkıca bağlanmalıdır.
· Camlar uzun süreli kullanımlar için, 10°'lik eğimli bir sehpa üzerine konulmalı ve cam plakaları aralarında boşluk bırakılmadan istiflenmelidir. İstifin kalınlığı 50 cm'yi geçmemelidir.
· Camlar, rutubetsiz bir ortamda depo edilmelidir.
· Depoda uzun süre bekletilen camların, iki ayda bir aralarının silinmesi gerekmektedir.
· Depolama halinde camlar, direkt gelecek sıcaklıklardan korunmalıdır (güneş ışınları, kalorifer, soba gibi) aksi takdirde genleşir ve kırılır.